ติดต่อเรา

พบกับทางเลือกใหม่

ให้ผู้ปกครองใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน

“มากกว่าระบบติดตามนักเรียนที่คุณเคยสัมผัส”

Cloud Computing System

ขยายตัวได้อย่างยืดหยุ่น สามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการของผู้ใช้ และมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

RFID over Wifi

เก็บข้อมูล/ระบุข้อมูลแบบอัตโนมัติ โดยทำงานผ่านการรับสัญญาณจากแท็กเข้าสู่ตัวส่งสัญญาณ ผ่านทางคลื่นวิทยุ และส่งต่อด้วย Wifi โดยไม่ต้องใช้สาย LAN

Push Notification

ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้ ผ่านเครือข่าย ไปยังโทรศัพท์และอุปกรณ์ประเภทอื่นๆ


ระบบลงเวลาไปและกลับของนักเรียน

ระบบจะทำการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ โดยจะส่งข้อมูลนักเรียนที่มา/ขาดเรียนให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูประจำชั้น ผ่านทาง Email, SMS, Mobile Application (iSchool Portal) ได้ทันที

โรงเรียนสามารถแจ้งข่าวสาร เช่น ข่าวกิจกรรม เหตุฉุกเฉิน ปฏิทินการศึกษา และข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้าที่ในโรงเรียนได้ถึง 4 ช่องทาง โดยสามารถแจ้งข่าวสารได้จากทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงเรียน

ระบบมีรายงานสำหรับผู้บริหาร พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูประจำชั้น เช่น สถิติการมาเรียน คะแนนความประพฤติ ผลการเรียน (GPA) ฯลฯ ในรูปแบบตาราง กราฟ โดยสามารถดูรายงานได้จากทุกที่ ทุกเวลา


ข้อดี-จุดเด่น อันมากมาย ของระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน iSchool

เราหลงรักในเทคโนโลยีใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆ จึงอดไม่ได้ที่จะทดลอง เรียนรู้ และนำสิ่งที่ได้มาประยุกต์ใช้ในงานของเรา เพราะฉนั้น มั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ทันสมัยที่สุดแน่นอน

 • Real-time push notification
 • Cloud Computing System
 • RFID over Wifi
 • Scalable
 • Friendly & Usability

กว่า150โรงเรียนทั่วประเทศ
ที่เข้าร่วมโครงการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน iSchool

ด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมประสบการณ์กว่า20ปีในการพัฒนา และงานบริการหลังการใช้งานเกี่ยวกับระบบโซลูชั่น สำหรับสถานศึกษา
และการให้บริการต่างๆ ซึ่งพิสูจน์แลัวกับประสิทธิภาพการใช้งาน จากสถานศึกษาทั่วประเทศ จึงทำให้ลูกค้ามอบความไว้วางใจด้วยดีเสมอมา

 • โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
 • โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
 • โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
 • โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
 • โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
 • โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
 • โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
 • โรงเรียนพนมสารคาม
 • โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
 • โรงเรียนกระเทียมวิทยา
 • โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา
 • โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
 • โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม
 • โรงเรียนพรตพิทยพยัต
 • โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
 • โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
 • โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
 • โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
 • โรงเรียนจ่านกร้อง
 • โรงเรียนถาวรานุกูล
 • โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
 • โรงเรียนสิริรัตนาธร
 • โรงเรียนนวัตกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
 • โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
 • โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
 • โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
 • โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
 • โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
 • โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
 • โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
 • โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
 • โรงเรียนสารพัดช่างสุรินทร์
 • โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
 • โรงเรียนบุ่งคล้านคร
 • โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
 • โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
 • โรงเรียนนิคมวิทยา
 • โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
 • โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
 • โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม
 • โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
 • โรงเรียนชลกันยานุกูล
 • โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
 • โรงเรียนบ้านค่าย
 • โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
 • โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
 • โรงเรียนอุทกวิทยาคม
 • โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
 • โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
 • โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
 • โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
 • โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
 • โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
 • โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
 • โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม

ความสามารถของระบบ

ระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน iSchool ประกอบด้วย Module การทำงานของระบบดังนี้

ระบบลงเวลาไปและกลับของนักเรียน

ระบบจะทำการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ โดยจะส่งข้อมูลนักเรียนที่มา/ขาดเรียนให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูประจำชั้น ผ่านทาง Email, SMS, Mobile Application (iSchool Portal) ได้ทันที

ระบบความประพฤติ

ระบบสามารถบันทึกความประพฤติดี / ไม่ดีของนักเรียน โดยทำการเพิ่ม / หักคะแนนความประพฤติได้โดยอัตโนมัติ พร้อมกันนั้นระบบสามารถทำการส่งข้อมูลแจ้งให้กับทางพ่อแม่ ผู้ปกครองได้ทันทีโดยผ่านทาง Email, SMS, Mobile Application (iSchool Portal) ได้ทันที

ระบบแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสามารถแจ้งข่าวสาร เช่น ข่าวกิจกรรม เหตุฉุกเฉิน ปฏิทินการศึกษา และข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้าที่ในโรงเรียนได้ถึง 4 ช่องทาง โดยสามารถแจ้งข่าวสารได้จากทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงเรียน

ระบบแจ้งการบ้าน

ครู - อาจารย์ในแต่ละวิชาสามารถแจ้งการบ้านของนักเรียนให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองได้ทันที

ระบบแจ้งผลการเรียน

ครูประจำชั้นสามารถทำการแจ้งเกรดเฉลี่ย(GPA) ของนักเรียนในแต่ละภาคเรียนให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองได้

ระบบข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง

ระบบสามารถบันทึก ปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครองได้สะดวก และถูกต้อง รวมถึงยังสามารถบันทึกตำแหน่งที่อยู่บ้านของนักเรียนบน Google Maps ได้

ระบบข้อมูลสุขภาพ

ระบบสามารถบันทึกข้อมูลสุขภาพ ส่วนสูง น้ำหนัก และกิจกรรมของนักเรียนในแต่ละช่วงเวลาได้ ทั้งยังสามารถแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมสุขภาพของนักเรียนให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองได้

ระบบรายงาน

ระบบมีรายงานสำหรับผู้บริหาร พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูประจำชั้น เช่น สถิติการมาเรียน คะแนนความประพฤติ ผลการเรียน (GPA) ฯลฯ ในรูปแบบตาราง กราฟ โดยสามารถดูรายงานได้จากทุกที่ ทุกเวลา

ระบบจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน

ระบบสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้งานในกลุ่มต่างๆ ได้ เช่น กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มครู/เจ้าหน้าที่ กลุ่มผู้ปกครอง โดยสามารถกำหนดให้แต่ละกลุ่มมีความสามารถการใช้งานให้แตกต่างกัน

ระบบสำรองข้อมูล

ระบบเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบประจำโรงเรียนสามารถทำการสำรองข้อมูลต่างๆ ได้เองเช่น ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู/เจ้าหน้าที่ ข้อมูลความประพฤติของนักเรียน ข้อมูลการมาเรียน การขาดเรียน ฯลฯ

เสียงตอบรับจากผู้บริหารสถานศึกษา

ส่วนหนึ่งของความประทับใจในการบริการของเรา

ค่าบริการ iSchool

ติดต่อฝ่ายขาย


081-007-3638

095-939-2965

081-860-9975


คู่มือการใช้งาน Mobile Application

FAQ คำถามที่พบบ่อย

สนใจ เข้าร่วมโครงการ ?

ติดต่อเรา เพื่อรับสิทธิใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน iSchool

081-007-3638

095-939-2965

081-860-9975